About us - XMU Scilab Group

 

We are all undergraduate students of Computer Science Department, Xiamen University, China:

Teachers:
  • Professor Li Tangqiu
  • Professor Li Cuihua
  • Teacher Li Fenfen
  • Teacher Wang Yiwei
Students:
  • Grade 4: Zheng Kun, Lu Suixi, Wu Jianxin
  • Grade 3: Zhong Ming, Lian Liming, Chen Jie, Chen Yuhui, Lan Jianliang, Wei Conghui
                     Wu Meihong
  • Grade 2: Li Fangwei, Liu Wei, Chen Qiong, Fan Xueyan, Chen Yongjian

Here are some photos during our working:-)

ACD Systems NewslettersHome | Demos | System Requirements | Users's Guide | Developers' Guide
File Relation and Flow Chart | FAQ | Known Bugs | About Us

Copyleft © 2003 XMU Scilab Group, China